Úvodní stránka
 
    O SPOLEČNOSTI
    PRODUKTY
    KONTAKTY
    ŠKOLENÍ
        Přihláška
 
 
Školení
 
     Firma pro své zákazníky poøádá pravidelná školení na všechny programy z nabídky firmy GORDIC. Školení jsou poøádány v sídle firmy (viz. kontakty) nebo u zákazníka.

Poøádaná školení:

  • obsluha a ovládání programù - v sídle firmy
  • školení dle požadavkù zákazníka - v sídle firmy
  • individuální školení u zákazníka
  • roèní uzávìrka úèetnictví
  • legislativní zmìny

 Warning: mysqli_connect(): The server requested authentication method unknown to the client [mysql_old_password] in /www/doc/www.kms.cz/www/skoleni.php on line 145

Warning: mysqli_connect(): (HY000/2054): The server requested authentication method unknown to the client in /www/doc/www.kms.cz/www/skoleni.php on line 145
Není pøipojení k databázi
 

Na školení je možné se pøihlásit pomocí registraèního formuláøe nebo telefonicky na èísle 567 310 792.


Aktualizace: 23.04.2019, 11:59, KMS software s.r.o. počítadlo.abz.cz